Книги

Македонска Рок Енциклопедија

Dylan Dog 15 И..остави убав леш

Dylan Dog 14 Островот треш

Dylan Dog 13 Месечарите

Dylan Dog 11 Нов Живот

Zagor 18 Криумчарите од лагуната

Zagor 17 Вампирката Иленија

Zagor 13 Северниот Повратник

Zagor 7 Без Милост

Zagor 6 Напуштениот рудник

Dragonero- Крвта на змејот

Zagor 20 Каубои

Zagor 21 Запрете го џелатот

Zagor 19 Јамка за гамбит

Zagor 14 Против мортимер

Zagor 12 Плезент поинт