Испорака


 Испоракате се врши исклучиво со ГЛОПКО насекаде низ Македонија и чини 100 до 150 ден !!