Заштита на податоци


Jugoton.mk презема мерки на претпазливост – вклучувајки административни, технички и физички – за да ги заштитат вашите информации од губење, кражба и злоупотреба., како и од неовластен пристап, октривање, промена и уништување.