Сите производи купени преку www.jugoton.mk ги испорачува ТРИ СТАР Т.К.М ДООЕЛ Скопје преку курирска служба со која има склучено договор. Производите се испорачуваат соодветно спакувани и со цела пропратна документација.

Во зависност од терминот на нарачка, доставата се реализира во рок од 24 часа.

ТРИ СТАР Т.К.М ДООЕЛ Скопје го задржува правото во одредени случаи рокот за испорака да биде до 72 часа.

Во викенд и државни прзници испорака не се врши.

Испорака се врши само на територијата на Република Северна Македонија.

0